PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â

ر ز خاکستر برآوردزمین و آسمان گلرنگ و گلگونجهان دشت شقایق گشت ازین خوننگر تا این شب خونین سحر کردچه خنجرها که از دل.

سیاه‌ pdf مشق pdf سیاه‌ مشق MOBIر ز خاکستر برآوردزمین و آسمان گلرنگ و گلگونجهان دشت شقایق گشت ازین خوننگر تا این شب خونین سحر کردچه خنجرها که از دل.

➹ [Download] ➵ سیاه‌ مشق By هوشنگ ابتهاج ➼ – Getup-party.de شامل غزلها، مثنوی ها، رباعی ها، دو بیتی ها و قطعه هائی از هوشنگ ابتهاج، ه ا سایهدلا دیدی که خورشید از شب سردچو آشامل غزلها، مثنوی ها، رباعی ها، دو بیتی ها و قطعه هائی از هوشنگ ابتهاج، ه ا سایهدلا دیدی که خورشید از شب سردچو آتش س.

PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â

PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â معروف به ه الف سایه او در ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد و پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بودابتهاج سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران، پس از کناره گیری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود تعدادی از غزل‌های او توسط خوانندگان ترانه اجرا شده‌استابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دورا

10 thoughts on “سیاه‌ مشق

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIBleak Travails I 1953 Bleak Travails II 1973 Bleak Travails III 1985 Bleak Travails IV 1992 Hushang Ebtehajتاریخ نخستین خوانش در سال 1999 میلادیعنوان سیاه مشق؛ شاعر هوشنگ ابتهاج؛ مشخصات نشر تهران، کارن


 2. فرشاد فرشاد says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIیادم‌ میاید سالها پیش از این زمانی که کودکی خردسال بودم روزی گلهای زرد رنگی که از باغچه چیده بودم‌ بر سر بالین مادربزرگ بردم مادربزرگ گلهای زرد را که دید اهی کشید و‌خواند ً گل زرد و‌گل زرد و‌گل زردبیا با هم‌بنالیم از سر درد َ مادر بزرگ چند روز بعد مرد حالا سایه را میخوانم و به این بیت که میرسم باز گریه میکنم میدانم سایه شاعر درد است اصلا سایه را وقتی باید بخوانی که غمگین باشیمثل این شب های من قدم‌ میزنم در ای


 3. ZaRi ZaRi says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIچه غریب ماندی ای دل نه غمی ، نه غمگسارینه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاریغم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزدکه دگر بدین گرانی نتوان کشید باریچه چراغ چشم دارد دلم از شبان و روزانکه به هفت آسمانش نه ستاره ای ست باریدل من چه حیف بودی که چنین ز کار ماندیچه هنر به کار بندم که نماند وقت کارینرسید آن که ماهی به تو پرتوی رسانددل آبگینه بشکن که نماند جز غباریهمه عمر چشم بودم که مگر گلی بخندددگر ای امید خون شو که فرو خلید خاریسحرم کشیده خنجر که ، چرا شبت نکشته ستتو بکش که تا نیفتد دگرم به ش


 4. Fatima Fatima says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIبه جز تک و توک حافظ و کامل خواندن شعرهای فروغ دیگر هیچ وقت به سمت هیچ کتاب شعری نرفته بودم و گرایشش را نداشته ام الا همین شعرهای سایه یا هوشنگ ابتهاج و اینکه مرا به روزهای خاص عاشقی ام برد همان زمان که خوش خیال و خام و نوجوان و پر احساس به تک تک شعرهایش چه عاشقانه ها چه سروده هایی که زیاد صنمی با عشق زمینی نداشتند خودم را در زمانی تصور میکردم که هنوز زبان عشق را بلد بودم و میفهمیدم و از یاد نبرده بودمش سیاه مشق مرا


 5. Nahid Nahid says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIنشود فاش کسی انچه میان من و توست تا اشارت نطر نامه رسان من و توست گوش کن با لب بیته سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید حالیا چشم جهانی


 6. peiman-mir5 rezakhani peiman-mir5 rezakhani says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIنمیدونم چرا با اینکه اشعار این دفتر از شعر سیاه مشق رو با اینکه روزنامه وار و سریع خوندم، فوق العاده لذت بردم مردِ بزرگی بود، میهن پرستی ابتهاج در اشعارش به خوبی نمایان هستش یادت همیشه گرامی باد ابتهاجپیروز باشید و ایرانی


 7. Pourya Safari Pourya Safari says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIگر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنیسیر جهان در آینه ی روی او کنیخاک سیه مباش که کس برنگیردتآیینه شو که خدمت آن ماهرو کنیجان تو جلوه گاه جمال


 8. Shadi Shadi says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIهنر گام زمان امروز نه آغاز و نه انجام جهان است ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو دیرینه ی سر منزل عشقی بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است آبی که بر آسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله ی این کهنه کمان است از روی تو دل کندنم آموخت زمانه این دیده از آن روست که خونابه فشان است دردا و دریغا که در این بازی خونین بازیچه ی ایام دل آدمیان است دل بر گذر قافله ی لاله و گل داشت این دشت که


 9. fคrຊคຖ.tຖ fคrຊคຖ.tຖ says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIگلِ زرد و گلِ زرد و گلِ زردبیا با هم بنالیم از سرِ دردعنان تا در کفِ نامردمان استستم با مرد خواهد کرد نامردص۳۳۹


 10. Khparisa Khparisa says:

  PDF getup party.de ☆ سیاه‌ مشق ePUB â سیاه‌ pdf, مشق pdf, سیاه‌ مشق MOBIبى نظيره،،، مدتى كه به تمرين خوشنويسى ميپرداختم از اين مجموعه سرمشق مينوشتمحال و هواى خوشنويسى يه طرف،،، أشعار سايه يه طرف


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *